Zde odpovídáme na Vaše dotazy na téma bezpečnosti práce. Pro další kontakty použijte náš kontaktní formulář.

Jaká je Vaše kvalifikace?


Institut výchovy bezpečnosti práce v Brně - dvouleté pomaturitní specializační studium v oboru bezpečnost a ochrana zdraví při práci v r. 1990.

Bau - Berufsgenossenschaft Bayern und Sachsen - seminář pro lektory FAA v oboru BOZP ve stavebnictví, oprávnění k výuce v tomto oboru, r. 1992.

Ministerstvo vnitra ČR - osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona ČNR ř. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, r. 1998.

CIVOP - osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik č. 2010/001 ze dne 17.6.2010.

Kolik let pracujete v oboru bezpečnosti práce?


Bezpečnosti práce se věnuji přes 25 let.