Jsme schopni nabídnout spolupráci v těchto oblastech:

  • Bezpečnost a hygiena práce
  • Požární ochrana
  • Ochrana životního prostředí
  • Komplexní zajištění