Firma Miloslav Agulár - bezpečnost a hygiena práce vznikla v důsledku platné legislativy v r. 1991.

Její zakladatel byl po celou dobu trvání Cechu odborníků bezpečnosti a hygieny práce, životního  prostředí a požární ochrany členem i jeho předsedou. V současné době je členem Rady komory BOZP a PO ČR.