Categories: Novinky
      Date:  2. January 2011
     Title: Záznam o úrazu

 

Nový záznam o úrazu od 1. ledna 2011. 

Dne 31.5.2010 vydala Vláda ČR nařízení č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Platnost tohoto nařízení vlády vznikla dne 1.1.2011 a současně zanikla platnost nařízení vlády č. 494/2001 Sb.